Risk ot pozhari i navodneniya

Задачата на електростатичното заземяване е да се намали рискът от експлозия на запалими вещества в резултат на електростатична искра. Най-често се използва като транспорт и обработка на запалими газове, прахове и течности.

Електростатично заземяване, което има различна форма. Най-тихите и най-сложни модели са направени от заземителна скоба и кабел. По-развитите и технологично усъвършенствани са оборудвани със защитно устройство за заземяване, благодарение на което е позволено да се дозира или транспортира продукта, когато заземяването остане в добра връзка.

Електростатичното заземяване обикновено се комбинира по време на товаренето или разтоварването на железопътни и пътни цистерни, резервоари, бъчви, т.нар. големи торби или елементи от технологични инсталации.

https://colla-k.eu/bg/CollaMask - Комплексна подмладяваща маска за всички типове кожа!

Успехът на пълнене или изпразване на резервоари с различно съдържание (например резервоари с прахове, гранули, течности може да представлява опасно електростатично зареждане. Източникът на тяхното състояние също е да се смесват, изпомпват или пръскат запалими вещества. Електрическите заряди се създават чрез контакт или прехвърляне на отделни частици. Количеството на електрическия заряд ще зависи от електростатичните свойства на повърхностите, които са в контакт един с друг. В продукт на близък и рязък контакт с заземена или незарядена цел може да се генерира къс токов импулс, който ще бъде известен под формата на искра.Липсата на контрол върху искровия разряд може да възпламени сместа от алкохоли и въздух, което означава експлозия или опасна експлозия. Електростатичното заземяване елиминира опасността от експлозия поради контролирано разреждане на електростатични заряди.