Razmyana na hartiya v kasata na novitus

Въпреки факта, че необходимостта от фискален касов апарат novitus deon в икономическата роля обхваща все по-голям брой предприемачи, решенията от последната цел все още са възможни според приложимите разпоредби.

Загубата, която има право на такова решение, може да възникне от около 100 000 полски данъкоплатци. От 1 март 2015 г. задължението за предоставяне на тези устройства важи, наред с други, за данъкоплатците, предлагащи услуги в областта на ремонта на двигатели, фризьорството, козметиката, услугите, свързани с храните, правни услуги, данъчни консултации и лекари. И кой наистина не иска да си спомни касата? Освен всичко друго, те се занимават с предметните изключения за мащабни дейности. Данъкоплатецът, изпълняващ работа, освободена от предмета, не изисква те да преглеждат касата. Който не иска да има касов апарат: предоставянето на услуги или ползи от нивото на радиоразпръскване, интернет услуги, услуги, свързани със селското стопанство и животновъдството, електричество, пара, газови горива, природни строителни води, услуги, свързани със събирането на отпадъци, различни от опасни, услуги, свързани със събирането на опасни отпадъци, услуги, свързани с обработката на отпадъците, услуги, свързани с обработката на опасни отпадъци, услуги, свързани с изхвърляне на радиоактивни отпадъци, железопътен, обществен и крайградски транспорт, пощенски и куриерски услуги, помощ при настаняване, услуги, предоставяни от хотели , мотели и къщи за гости, телекомуникационни услуги, интернет услуги, бизнес и застрахователни услуги, услуги за отдаване под наем и управление на имоти, услуги, свързани с обръщането на пазара на недвижими имоти, нотариални услуги, услуги, свързани с поддържане на реда, рекламни услуги обществено министерство, архивни служби, членски организации, услуги, предоставяни от агенции и екстериториални системи.

https://ero-fertil.eu/bg/

Данъкоплатците, които изпълняват високо изброени артикули, също могат да се възползват от свързано с предмета освобождаване. Към последната снимка, дължима поради структурата на продажбите на данъкоплатците. Ако миналата година възвръщаемостта на работата, посочена по-горе, представлява над 80% от общия оборот, данъкоплатецът може да подаде оставка от касовите апарати за всички продажби.