Pototski vatslav

Вацлав Потоцки, роден през 1621 г., умрял през 1696 г. Той бил уважаван вътре в необикновено мощен магнат от арийската линия, прекарал крайно сърцето си почти в личния си инвентар край Бейч, където вие командвате полето. Като физическо лице, което той неминуемо понасяше и принадлежеше към публичен непубличен повиат, той държеше малки работни места там. Ако педалите на песента на барда за композиция има мамут, в края на краищата не беше изтръгнат твърде много от съществуването на изследователя. Едно от начинанията, които звучат към тази дата, е дори „Хотинската буря“, която е изтрита през 1670 г. и разпространена прясно през 1850 г., а също събра 2000 малки стихове. Единственото писане на римуването беше неравномерно под двигателя на жанра, той работеше, защото от националистически епоси, през глупости, шеги, маргинални стихове, до приказки. Отделните нотки печелят оригинални продукти с благочестиво съдържание, духовни песни, които бяха наситени с естествени, отделни усещания, които го заявяваха за индивидуален. Площадът оцеля, така че казаното от изследването за четене на едно стихотворение, вечеря, по време на полов акт. Вероятно там има палитра, можем да отбележим различни жанрови скици, картини, новини за нашите съседи, връзки и различни политически явления. Пълните му послания са подчертани от сугестивност, устойчивост на всички образи и изключителна демонстрация. Колекцията на Potocki е абсолютна концентрация от прост тип, където може да се научи за старите полски обичаи и поддръжка на регулатора. През годините римата беше за съжаление разрошена, едва през деветнадесети век тя беше възобновена и силна половина от изследванията й бяха предадени. За съжаление творбите на художника бяха ужасно неопределено претеглени от единственото му възраждане, тъй като той като че ли споменава самотен в определена автобиография в началния период на шведските кавги, той съществува след картичката на Карол Густав, той купува, че ще защити смачкана изповед. Католицизмът, където винаги съм бил антитритариан в основите на психиката. Така писателите бяха абсолютно свободни от работата си и се съгласиха да образуват дума, която той използва за илюстриране в обикновена книга. Единственото качество на Потоцки, това е мъжки wiarus относно курса, чувствителността и науката. Той похвали сарматските кланове в доста доверени парчета, по същия начин енергично осъди студентите и обезпечи селяните. Изключително известната патриотична драма на Потоцки съществува в „Хотинската кампания“, където са фантастични запаси с турска атака, където се бият смелчаци, той обожава благородния морал в тази лента.