Obuchenie v kasov aparat

FineFit

В съответствие със закона за страната от 2014 г. предприятието, чиито продажби за работа на физически лица, които не извършват стопанска дейност, и земеделски производители с фиксирана ставка, не надвишават 20 000 PLN годишно, не носят отговорност за регистриране на продажбите на сумите за регистрация. Как се промениха тези регламенти? Отговорна ли е касата в заведенията за хранене?

От 2015 г. горните разпоредби престават да се използват от хора, които управляват малки барове, къщи с приготвена храна и кабини с „бърза храна“. По отношение на приложимото законодателство, това не е така за субектите, предлагащи услуги, свързани с поддръжка в големи заведения за обществено хранене. И двете са тези, които предоставят услугите си сезонно. Подобно качество има в случаите на предприятия, участващи в приготвянето на храна за външни клиенти.В клуба с промяната на наредбите през 2015 г., от днес, всички данъкоплатци, ангажирани с кетъринг услуги, са абсолютно задължени да използват касовия апарат за продажби. В съвременния случай размерът на помещенията няма значение дали е настоящ тежък ресторант или малък бар, независимо дали работи сезонно или целогодишно. Законодателната власт няма повече от размера на постигнатия доход.По време на пътуването не забравяйте, че законодателят е помислил за времето да въведе такива касови апарати в секцията за обществено хранене. Затова касата, която гледа към заведението за обществено хранене, трябваше да бъде въведена най-късно преди 1 март 2015 г. До последния ден касовият апарат трябваше да бъде бързо фискализиран, програмиран, да може да се чете и също да се отчита пред данъчната служба. & nbsp; Касовият апарат трябва да помни инсталирания & nbsp; гастрономичен софтуер, с богати ставки на ДДС за материали от нови категории.

При успеха на предоставянето на кетъринг услуги, ако до 31 декември 2014 г. данъкоплатецът не надвиши лимита на оборота (20 000 PLN, касовият апарат трябваше да бъде въведен в домашната работа най-късно на 1 март 2015 г. Когато обаче данъкоплатецът, извършващ малка гастрономия, надхвърли лимита на оборота, който трябва да бъде изваден от касата преди 1 януари 2015 г., но не през декември, а през ноември, фискалната сума трябваше да бъде въведена до 1 февруари 2015 г.Забележимо е и задължението за използване на касови апарати за гастрономически заведения, открити след 1 януари 2015 г. Е, в тези области касовият апарат трябва да влезе в разработка 2 месеца, като се брои от края на месеца, в който е създадена първата помощ за кетъринг.