Modul spss programa

Програмата Оптима е мрежа от много свързани модули, работещи на базата на тази единна база данни. По отношение на ресурсите на дадена компания, модулите могат да се комбинират свободно. Програмата отива в мрежовата среда на Microsoft Windows (възможна работа с един потребител и в онлайн групата (Microsoft Internet Explorer 7.0 или по-висока версия.

Програмата Optima определено работи на базата на базата данни Microsoft SQL Server 2005, 2008 или 2008 R2 (версия 2000 не се поддържа. По време на инсталацията се запознайте с останалите изисквания за конфигурацията на интернет оборудването и съдържанието на лиценза. Системата за човешки ресурси е предназначена за малки и средни предприятия. Работи перфектно с различни елементи като фактуриране, управление и търговия със списанието. Тя ще ви позволи да:- регистрация на служителите,- сетълмент на плащания, като се вземат предвид отсъствията, извънредния труд, \ t- проверка на отсъствието на служителя, дни на отпуск,създаване на корекции в работните списъци за публикуване,- уреждане на договори,- отчитане на отсъствията, свързани с родителски, родителски отпуск, отпуск по майчинство, втори отпуск от родния офис на детето,- разделяне на изплащането на обезщетение в брой и преводи със спецификация на съответната банкова сметка,- уреждане на договори, преброени с чужденци,- изчисляване и отпечатване на данъчни декларации,- генериране на документи за човешките ресурси като трудов договор, приложения към договори,- изготвяне на декларации за PFRON и помощни разпечатки за DEK-II и DEK-I-0,- архивиране на формуляри за човешки ресурси,- уреждане на възнагражденията на служители, командировани в чужбина.Модулът “Човешки ресурси” и “Заплати” е както следва: предоставяне на кредитни и кредитни средства. Той може да бъде асоцииран с метода Comarch ERP XL, с системата Comarch ERP Altum, с мобилни приложения: Comarch ERP e-Pracownik и Comarch ERP Mobile Fleet. Правилното прилагане на системата Optima ще позволи добра организация на отдела по човешки ресурси и секретариата. Модулът си сътрудничи с екипа на Płatnik, който ви позволява да извършвате разплащания с институцията за социално осигуряване.