Lizing na printer

http://bg.healthymode.eu/knee-active-plus-stabilizator-na-koljanoto/

Във всички магазини, включително в интернет, но също и в фризьорството, козметиката и лечебните салони, се появиха касови апарати. И въпреки че мъжете не трябва да вземат със себе си касовите бележки, организирани от доставчика на услуги или касиера в търговията, те абсолютно трябва да се погрижат да вземат разпечатката.

Всеки фискален принтер posnet има функция за печат на квитанция за клиента и възможност за отпечатване на разписка за потребителя на касовия апарат. В същото време, ползвателят на касовия апарат определя дали разписките, използвани за извлеченията в данъчната служба, трябва да се публикуват на професионална ролка в хартиена група или да се поставят само на цифров носител.

В случай на клиент, вземането на разписка от касата се намира на негова страна. Клиентската група се оплаква, че не е необходима касова бележка, че е друга хартия, която ще изхвърли в един момент, но ако не дадеш разписката на клиента, можеш да дадеш билета. Все по-често данъчните служби изпращат нашите служители в магазините, на щандовете в търговски сърца или в пунктовете за обслужване, за да проверят дали клиентът е получил разписка. Това е приемливо, когато на клиента е отпечатана разписка и потребителят не е взел. Тези разписки трябва да бъдат унищожени. Ако квитанцията ще бъде търсена на определено място, а клиентът вече може да напусне магазина, твърде много от разпечатката от касовия апарат съответства на собственика на касовия апарат, как да бъде наказан с данъчен печат, за да не даде на клиента разписка.

Също така Министерството на финансите реши да подкрепи разпространението на приходи от касови апарати от потребителите. В края на 2015 г. бе открита лотария за получаване, в която всеки ползвател на фискална разписка може да се възползва. Притежателят на квитанцията, който документира закупуването на продукт или услуга за количество, превишаващо 10 PLN, може да види квитанцията си на лист за лотарията, като, inter alia, номер на касовия апарат, номер на разпечатка, посочващ номера и датата на покупката. Идеята е да се възнаграждават щастливите касови бележки с ценни материални награди, изготвени веднъж месечно. Веднъж на тримесечие, премиалната категория на приходите от постъпленията се коригира допълнително. Притежателите на такива специални разписки, издадени до последния сезон от фризьори и козметици и именно от медицински и стоматологични кабинети, могат да привлекат допълнителни ценни специални награди.