Kasov aparat za lekari

Получаването от касата на novitus lupo е особено важен документ и за предприемача и за потребителя. Основното задължение е да се издават такива доказателства за продажба, новите трябва по всяко време да премахват разписката с тях.

За съжаление, някои от нас не получават много внимание, което в много случаи има лоши последствия. Колко дълго трябва да пазим такива разпечатки от касовите апарати и на какви основания могат да ни бъдат полезни?

При успеха на предприемачите ситуацията е проста. Те трябва да съхраняват копия на своите квитанции за 5 години - в случай на одит на заглавието на хазната. Защо този документ винаги е клиент?Това малко парче хартия в силови случаи, които използват голямо значение. Ако знаем валидността на касовата бележка и знаем в кой метод да съхраним такъв документ, можем да спечелим много. Това се отнася преди всичко до формата, в която възнамеряваме да рекламираме закупените стоки или да я прехвърлим, за да получим и нашите пари. В този случай продавачът ще поиска от нас да покажем квитанцията - потвърждение на рекламираната транзакция. Какви са крайните срокове, за които трябва да се погрижим, когато разписката е свързана със създаването на жалба? Ако купуваме хранителни стоки, можем да докладваме за проблеми, свързани с тях, до 3 дни. За по-дълго време трябва да пазим тези квитанции, които са документ за покупка на дрехи, обувки, мебели или RTV оборудване. Тук законът ни дава 24 месеца, за да открием решението да подадем жалба. Точно в момента, тъй като няма да бъдем разписки, нашата жалба няма да бъде приета. Колкото по-важно е предимството на рекламираните стоки, толкова по-бързо загубата се комбинира с липсата на документ, потвърждаващ такава продажба.

Нека си спомним за постъпленията, които продавачът трябва да ни даде по време на пазаруване. Нека не забравяме да съхраняваме такива документи в минимална мярка. Можем да подготвим пликове, в които да прикрепим разписки за хронологичното време, можем да посветим специална кутия на последната посока. Важно е документът, потвърждаващ въпросите, които сме извършили, да бъде спазван, докато той стане основание за подаване на жалба.