Kasov aparat na zywiec

Възможно ли е да се продаде касов апарат? Възможно е обаче само когато той е нерегистриран и обикновено чрез сервизната компания на дадения производител, тъй като въпреки че те се интересуват от закупуване на употребявани касови апарати. & Nbsp; Евтини и използвани касови апарати могат да бъдат намерени в оторизирани пунктове на дадения производител. Касовият апарат може лесно да се бракува. Ако обаче механизмите от касата са в много ефикасно състояние, тогава богатите го продават на собствената си компания.

https://epatches.eu/bg/Earoptim Patches - Иновативни филийки за подобряване на състоянието на слуха ви!

В наредбите за гледане на касови апарати наистина няма изрични разпоредби, които данъкоплатецът пристъпва към своите касови апарати в случай на прекратяване на икономическата си работа. Нито един от действащите разпоредби не забранява на данъкоплатците да продават употребявани касови апарати, които съществуват под негова юрисдикция. Подобна позиция съществува и в индивидуалното изкуство, което беше записано на 23 август 2012 г. с номер ITPP1 / 443-662 / 12 / KM, в което директорът на данъчната камара в Бидгошч заяви, че след като изтегли касовите апарати от поръчката и извърши всички формалности по закон наредбата с касови апарати остава в случая с данъкоплатците. Следователно тя не възнамерява да предотврати физическата повреда или препродажба на касата в друга ситуация в обсъжданата ситуация. И на практика е показано, че никой освен производителя не е зает да купува използван касов апарат. Следователно, тя се причинява от факта, че билетната каса за възприемане е устройство с конкретна цел, а съдържанието, функционирането и начина на използване от данъкоплатеца са записани много точно в наредбите, които заемат касовите апарати. Поради предимството на тези разпоредби само оторизирани производители от света и образувания, които купуват или внасят касови апарати в Общността, се интересуват от продажба на касови апарати, които потвърждават от председателя на Централното управление на мерките, че предоставените от тях гишета изпълняват функциите, посочени в чл. 111 раздел 6а и критериите, както и условията, които изискват да бъдат изпълнени. Следователно, ако данъкоплатецът иска да продаде касов апарат на друга единица, ще бъде решено да оцени това решение с правилната услуга за касови апарати, която ще прецени дали касовият апарат отговаря на изискванията, регистрирани в Закона за ДДС, и евентуално да инсталира нов фискален модул в него.