Kasov aparat k10

Фискалната касова бележка е доказателство за направените покупки в лихвата. Това ни улеснява да проверим дали плащането от рафтовете на магазините действително е в съответствие с текущата, изчислена върху сумата, благодарение на която можем да съобщим за възможни оплаквания в завода. В допълнение, разписката ни дава преглед на изразходваните пари, което го прави много лесно да се грижим за разходите ви.

В разписката има редица важна информация, която не е непременно свързана с закупените продукти или техните стойности. И единствената от най-актуалната информация, която касовия апарат elzab alfa & nbsp; отпечатва върху касовата бележка, е името на данъкоплатеца, който причинява стопанската дейност и адреса на седалището му. Друга информация е данъчният идентификационен номер, часа и часа на разпечатката на разписката, както и номера на касата и касата. Съгласието на номера на касата е изключително важно, когато трябва да подадем жалба за даден продукт. Получаването е изключително важно доказателство за продажбите не само за клиента, но и за продавача и самата данъчна служба. Благодарение на факта, че касовият апарат регистрира продажбата на всяка стока, по-трудно е да се скрият продаваните стоки и в резултат на това е по-трудно да се избегне плащането на данъка. Последните решения на Министерството на финансите задължават останалите групи професии да изградят разписка. Например, те са фризьори и таксиметрови шофьори. Все пак трябва да се отбележи, че всяка година въвеждат железниците в малка степен и задължението за собственост от фискалните касови апарати може да се изисква от други индустрии. Друго задължение, което стои пред предприемач, който използва касови апарати, е да съхранява копие от разписки. Следователно това е полезно за успеха на одита на данъчната служба. Докато преди много време се съхраняваха и копия на разписките, днес е възможно тези копия да се съхраняват на допълнителни карти с памет, така че да имат по-малко място. Собственикът на инструмента е длъжен ежедневно да проверява касовия апарат, а ако устройството се провали, то трябва лесно да се преобразува в ефективен касов апарат. Документът, потвърждаващ покупката, е много важен и винаги трябва да го имаме при нас. Също така, единственото доказателство за покупката няма да бъде известно по това време, което ще бъде особено важно, когато се оплакваме от закупения продукт.